TÉMA Kouření

Kouření na pracovišti

Kouření na pracovištích patří mezi velmi často diskutovaná témata. Většinou se každý z nás stane svědkem události tohoto problému.

Ať už z pozice nadřízeného, kdy musí řešit spory mezi jednotlivými pracovníky, či přímo jako osobně dohadující se jedinec, který zastává kuřáky nebo nekuřáky. Je nutno tedy zvolit vhodné řešení, aby ani jedna, ani druhá strana nebyla utlačována.

Kouření na pracovišti je řízeno zákoníkem práce. Dle tohoto zákoníku se nařizují zaměstnavateli i zaměstnanci zvláštní předpisy. Upřesnění, kde je dovoleno a kde není dovoleno kouřit nám nařizuje zákon č. 379/2005 Sb. Zákon zakazuje kouřit na veřejných místech (veřejná doprava, nástupiště, čekárny), ve veřejných a vnitřních prostorách všech škol a školních zařízeních, v zařízeních společného stravování či v uzavřených zábavných prostorách (kino, divadlo, sportovní haly) a také ve zdravotnických zařízeních.

Dle Zákoníku práce má zaměstnavatel i zaměstnanec právo, ale i povinnost na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Nemělo by se kouřit ani na pracovištích nebo prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni nekuřáci. Zákon tak podporuje i omezení reklam na tabákové výrobky, stále větší a větší zdražování cigaret a zákaz kouření na veřejných místech.

Proč by se vlastně mělo vůbec kouření na pracovištích zakazovat? Hrozí zde nějaká rizika? Ovlivňuje kouření kvalitu vykonané práce? Důvodů máme hned několik. Kouření má především vliv na naše zdraví. Tabákový kouř obsahuje mnoho jedovatých látek a zplodin, které můžeme najít například v jedech na krysy, umělých hnojivech, nebo ve výfukových plynech. Kromě důsledků kouře z cigaret na naše zdraví kouření i další negativa. Je prokázáno, že kuřáci jsou náchylnější k nemocnosti a mají tak daleko vyšší absenci v zaměstnání. Dalším negativním důsledkem může být i vyšší pravděpodobnost možnosti odchodu do předčasného či invalidního důchodu. Velkou nevýhodou, proč mít zaměstnané kuřáky, je i jejich snížená pracovní aktivita. Výzkumy prokázaly, že kuřák má o 40 minut kratší pracovní dobu než nekuřák. Další nevýhodou kouření je vyšší výskyt psychických nebo fyzických problémů, kuřáci vynaloží větší náklady na provoz, především ve smyslu úklidu a malování, a dále zde hrozí nebezpečí založení požáru. Mínusem jsou i jejich pravděpodobné horší pracovní vztahy s nekuřáky.

Záleží pouze na zaměstnavateli, zda bude kouření na pracovišti tolerovat a vyhradí tak kuřákům nějaké prostory určené ke kouření. Zaměstnavatel není za zákona povinen  tyto prostory vyhrazovat. Jedná se tedy o individuální přístup zaměstnavatele a jeho postoj ke kouření. Mnoho podniků a firem dnes volí různé typy odvykacích a motivačních kurzů a snaží se tak kuřáky motivovat, aby se sami odnaučili kouřit. Existují různé formy těchto odvykacích kůr. Jednou z nich je jejich placení zaměstnavatelem, což je pro spoustu kuřáků výhodné a motivační. Dalším možným řešením může být i zákaz kouření v celém areálu pracoviště. Nejúčinnějším způsobem bývá finanční postih zaměstnance, napracování prokouřené doby, či naopak finanční odměna či příspěvek nekuřákům.

Nejvhodnějším řešením je nalezení kompromisu a vyhovění jak kuřákům, tak nekuřákům. Je důležité, aby jedna skupina neohrožovala a nediskriminovala druhou.

Dnešní doba se právě různými možnými zákazy snaží přispět ke snížení počtu kuřáků a ke zdravému životnímu stylu.

Kouření na pracovišti patří do témat
 • Kouření na pracovišti novina 19.12.2010 16:21:07

  Tak tam to právě začalo, bylo mi nějakých 20 let, kolegyně mi nabídla a já poprvé si od ní vzala...neměla jsem to dělat. Pak jsem byla v jiné práci a nevadilo mi, že kolegyně kouří, i když já ne..vždy se slušně zeptala a já jí řekla, že může..mně to docela i vonělo ..pak jsem si dala taky..je fakt, že ona hulila proti mmně jako komín ........:-(

 • Odkaz se mi nedaří vložit přímo Pavel Hlušička 01.03.2010 19:56:36

  Pro spuštění písně o kouření je třeba zadat:
  www.youtube.com

  Potom do vyhledavače zadat název písně:
  Nebudeš "IN"!

 • odkaz ke zkopírování písně proti kouření Pavel Hlušička 01.03.2010 19:52:20

  http://www.youtube.com/watch?v =zWJcyxu96Bg&feature=chan nel

 • Píseň proti kouření Pavel Hlušička 01.03.2010 19:49:58

  Dobrý den,
  podařilo se mi zorganizovat natočení písně:
  Nebudeš "IN"! Formou legrace řeší problematiku kouření mladých lidí.
  Odkaz na video k písni:
  http://www.youtube.com/watch?v =zWJcyxu96Bg&feature=chann el

  Pavel Hlušička

 • Je to hrozné miton 03.12.2008 14:05:20

  ted smrad a tak..


Kouření patří do témat

Adresář

Diskuze na téma Kouření

 • pet-tweety 14.04.2012 16:04 cholesterol

  Na zvyseny cholesteroldoporucuji predevsim jistzdrava, netucna, nesmazenajidla, pohyb, zadne…

 • 06.12.2014 19:12 sex

  zdravim chci se zeptat je to normalni kdyz pri koureni si hraju se zaludem tak mi rika ze ho to…

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku